Avtal

Vi är duktiga och har lång erfarenhet vad gäller olika avtal mellan bolag, privatpersoner kopplat till bolaget samt mellan aktieägare.

Vad innebär tjänsten och vad ingår?

 • Avtal mellan ägare, aktieägaravtal

  – Detta är otroligt viktigt, se till att ta hjälp med detta så att det blir tydligt och som bäst för er som ägare men också för bolaget.

 • Avtal mellan bolag

  – Lika viktigt som aktieägaravtal, så det inte uppstår några tveksamheter eller otydligheter i framtiden gällande bolagens relation och betalning.
  – Kan exempelvis vara avtalade management fees eller liknande.

 • Avtal mellan privatpersoner och bolag

  – Kan exempelvis gälla sådant som engagemang, ersättning eller lön.

Tidsåtgång

 • Beror på storlek och komplexitet. Normalt sett en arbetsdag, men vi försöker anpassa oss efter er. Vanligtvis påbörjar vi arbetet dagen efter er beställning.
 • Vi återkommer inom en halv arbetsdag med eventuellt offert.
Pris

5 000 kr* ex. moms

*Aktieägaravtal cirka 5 000 kr, övriga avtal är billigare. Vid ett mer avancerat aktieägaravtal som frångår standard så är det lite dyrare. Vi kan också debitera på löpande räkning, 900 kr per timma.

© Copyright B R O Konsult | Skapad av Rawdesigns