Bolags- och koncernstruktur

Vi upprättar smarta men korrekta koncernstrukturer samt hur ett bolag ska vara uppbyggt.

Vad innebär tjänsten och vad ingår?

 • Koncernstruktur

  – Här gäller det att tänka på hur pengar på bästa sätt ska skickas mellan bolag samt vart vissa tillgångar, skulder och kunskap ska ligga. Säkerställa utdelningsutrymmen samt eventuell koncernbidragsrätt mm.

 • Bolagsstruktur

  – Det gäller att få till en struktur som är effektivt och smart samtidigt som den är tydlig och bra för alla.
  – Identifiera vad bolaget består i och vad man kan förbättra genom att strukturera annorlunda.
  – Se över exempelvis ägande och skattesituation.

Tidsåtgång

 • Beror på storlek och komplexitet. Normalt sett närmare en arbetsdag, men vi försöker anpassa oss efter er. Vanligtvis påbörjar vi arbetet dagen efter er beställning.
 • Vi återkommer inom en halv arbetsdag med eventuellt offert.
Pris

900 kr/h* ex. moms

*Svårt att säga ett pris då det är beroende på storlek och komplexitet samt hur utförligt detta ska göras. Vid löpande räkning, 900 kr per timma.

© Copyright B R O Konsult | Skapad av Rawdesigns