Budget, prognos & kassaflöden

Vi kan upprättar budget och prognoser till er, på ett års sikt eller så långt som exempelvis 7-10 år. Kassaflödesanalyser gör vi också.

Vad innebär tjänsten och vad ingår?

 • Budget

  – Vi tar fram en bra budget tillsammans med er, det kan vara en enkel och relativt kort budget likt för ett verksamhetsår eller så mycket som 7-10 år. Vi gör även större och mer avancerade budgetar.

 • Prognos

  – Vi tar fram en bra prognos tillsammans med er.

 • Kassaflöden och kassaflödesanalyser

  – Vi gör er kassaflödesanalys.
  – Vi hjälper med i analysen av ert kassaflöde.

Tidsåtgång

 • Beror på storlek och komplexitet. Normalt sett närmare en arbetsdag, men vi försöker anpassa oss efter er. Vanligtvis påbörjar vi arbetet dagen efter er beställning.
 • Vi återkommer inom en halv arbetsdag med eventuellt offert.
Pris

5 000 kr* ex. moms

*Budget och prognos brukar vanligtvis kosta cirka 5 000 kr vardera. En kassaflödesanalys kostar normalt cirka 3 500 kr. Vid löpande räkning, 900 kr per timma.

© Copyright B R O Konsult | Skapad av Rawdesigns