Underhållsplaner

Främst för bostadsrättsföreningar, där vi gör en noggrann genomgång av fastighetens komponenter för att skapa en rättvisande och korrekt underhållsplan.

Vad innebär tjänsten och vad ingår?

 • Underhållsplan för fastighet:

  – Främst avser detta bostadsrättsföreningar.
  – Det skapar en bra grund för att generera ett korrekt löpande sparande för att täcka framtida underhåll, tänk på att en byggnadskomponent är antagligen dubbelt så dyr när den ska ersättas om exempelvis 30 år jämfört med anskaffningsvärdet idag.
  – Ger en mer korrekt avskrivning då många byggnadskomponenter ofta löper med för lång avskrivningstid.
  – Vi tar fram denna underhållsplan i samarbete med er.

Tidsåtgång

 • Beror på storlek och komplexitet. Normalt sett drygt ett par arbetsdagar, men vi försöker anpassa oss efter er. Vanligtvis påbörjar vi arbetet dagen efter er beställning.
 • Vi återkommer inom en halv arbetsdag med eventuellt offert.
Pris

8 000 kr* ex. moms

*Från cirka 8 000 kr, men en större underhållsplan och mer utförlig kan kosta så mycket som 30 000 kr. Vid löpande räkning, 900 kr per timma.

© Copyright B R O Konsult | Skapad av Rawdesigns